Tæppeklubbens blog

Tæppeklubbens blog

Tæppeklubbens blog

På denne blog kan medlemmerne af Selskabet for Orientalsk Tæppekunst udveksle erfaringer, idéer, meninger og tips om tæpper og andre orientalske textiler. Der er også mulighed for, at medlemmerne internt kan bytte og sælge privatejede tæpper, bøger og magasiner.

Tæpper til salg

Nyt fra svenske tæppeklubberOprettet af Jan Andersen ons, august 30, 2017 10:15:44
Kerstin Svensson fra Malmø. mangeårigt medlem af Skånes tæppeklub og hyppig gæst hos SOTK i København, er flyttet på plejehjem, og hendes datter Eva skal derfor realisere de sidste tæpper i Kerstins samling. Fotos af tæpperne vedhæftet her. Eva viser dem gerne frem i Malmø for interesserede.  • Kommentarer(0)//aegte.taeppeklubben.dk/#post97

Pazyryks forårsprogram 2016

Nyt fra svenske tæppeklubberOprettet af Jan Andersen søn, februar 07, 2016 13:30:54

PAZYRYKS VÅRPROGRAM 2016 del 1

Välkommen till första delen av Pazyryks vårprogram 2016, som bl.a. inrymmer sällskapets årsmöte!

Onsdagen den 17 februari kl. 17.00 (OBS tiden!)

Studiebesök hos Föreningen Handarbetets Vänner (HV)

Plats: Djurgårdsslätten 82

Handarbetets vänner bildades 1874 på initiativ av Sophie Adlersparre för att ’’ i foster-ländsk anda och konstnärlig inriktning förädla den svenska textila slöjden’’. Man star-tade vävskola och från sin mönsterateljé skickade man ut textila uppdrag till väver-skor runt om i landet. Idag erbjuder man kurser och utbildningar inom textilt hant-verk samt anordnar utställningar med textil anknytning.

Vi besöker HV:s ateljéer denna kväll och får en beskrivning av föreningens framväxt och verksamhet. Vi får också ta del av ett bildspel, som visar verk från HV:s produk-tion under skilda epoker. Förhoppningsvis pågår verksamheten under vårt besök, då vi också kan ta del av en utställning med verk av Carolina Wilhja Rönnberg, som är en kreativ nyskapare av kläder, f.n. verksam i Borås. På den närbelägna Lilla Hasselback-en finns möjlighet att efter besöket ta en kopp kaffe eller en öl och en smörgås. Antalet deltagare är maximerat till 30 och sista anmälningsdag är måndagen den 15 februari.

Lördagen och söndagen den 12 - 13 mars kl. 11.00 - 16.30

Grundkurs i mattkunskap

Plats: Peter Willborgs mattateljé, Sibyllegatan 35.

Kursen ger baskunskaper inom ämnet mattor och vävnader såsom historik och ursprung, knyt­teknik och färger, olika typer och kvalité m.m. Lätt förtäring erbjuds båda dagarna och ingår i priset, 1000 kr för med­lem och 1200 kr för övriga. Betal-ningssätt meddelas deltagar­na före kursstart. Kursen, som i skrivande stund är full-tecknad, omfattar 22 deltagare. Sista anmälningsdag till en reservkö är torsdagen den 10 mars och anmälan görs med namn och telefonnummer till cgswahn@gmail.com eller via tele­fon­sva­ra­ren (se nästa sida).

Tisdagen den 22 mars kl. 18.30
Årsmöte med måltid, föredrag och utlottning av textilier

Plats: Drakenbergssalen, Tellus fritidscenter, Lignagatan 8 (tvärgata till
Hornsgatan, T-banestation Horns­tull).

Efter årsmötesförhandlingarna följer en måltid bestående av fisksoppa, bröd, öl eller vatten samt kaffe till det subventionerade priset av 120 kr; ange i anmälan vegetariska önskemål och ev. allergier, t.ex. mot fisk och skaldjur.

V.g.v.

Arkeolog Annika Larsson vid Uppsala universitet håller därefter ett föredrag under rub­riken ”Vikingatida sidenfragment och vendeltida ullnockor”.

Pazyryk har haft förmånen att få motta ännu en dona­tion - inkognito - bestående av två semiantika turkmenska textilier, en väskframsida (chuval) och ett tältöppningsför-hänge (ensi). Kvällen avslutas med att dessa textilier (gratis) lottas ut. Anmä­lan (som krävs för beställning av antalet måltider) görs på hemsidans kontaktformulär via da­tor/mobiltelefon eller via telefonsva­raren senast fredagen den 18 mars. Av hänsyn till måltids­beställningen skall av­anmälan ske i händelse av förhinder. Se även bifogad kallelse.

Har Du glömt att betala årsavgiften?
I skrivande stund är det ovanligt många som ännu inte betalat årets medlemsavgift. En förklaring kan vara, att vi inför detta år inte skickade ut inbetalningskort till dem som har e-post, vilka utgör majoriteten av medlemmarna och som vi räknar med betalar sina fakturor via internetbank. Frånvaron av en pappersavi kan dock göra, att man lättare glömmer bort betalningen. Vi vill därför nu påminna om årsavgiften, som är en förutsättning för att vi skall kunna genomföra våra programpunkter under året med bibehållen kvalitetsnivå. Avgiften är som bekant 200 kr med 150 kr för ytterligare familjemedlem och föreningens plusgironummer är 61 80 70 – 7. Om Du ännu inte betalat årets medlemsavgift ber vi alltså härmed att Du gör detta, och var då noga med att ange namnet på den eller dem, som avgiften gäller. Skulle Du nyligen ha bytt e-postadress eller bostadsadress så ange samtidigt de nya adressuppgifterna.

Påminnelse om förmånserbjudande från tidskriften Antik & Auktion

Medlemmar under 2015 hänvisas till höstprogrammet del 2. Nya medlemmar kan kontakta styrelsen via hemsidans kontaktformulär för information.

Hemsidan, www.pazyryk.se , har mobilanpassats

Klicka på www.pazyryk.se è Kontakt èKontaktformulär. ”Rullgardinsmenyn” medger nu kontakt med styrelsen även via mobiltelefon.

Medlemskap

Om ni har vänner och bekanta, som vill bli medlemmar, så är det enklast att betala in en årsavgift, jfr ovan. Viktigt är då att ange namn, adress och e-postadress. Man kan också anmäla sitt intresse för medlemskap via hemsidan www.pazyryk.se èKontakt èKontaktformulär.

För anmälan till de olika programpunkterna finns vår telefonsvarare med nummer

018 – 51 52 99, men ännu bättre är förstås att utnyttja hemsidans kontaktformulär.

Välkommen till vårens träffar!

/Styrelsen


  • Kommentarer(0)//aegte.taeppeklubben.dk/#post96

Efterårsprogram for Stockholms tæppeklub

Nyt fra svenske tæppeklubberOprettet af Jan Andersen søn, november 22, 2015 18:13:01
PAZYRYKS HÖSTPROGRAM 2015 del 2
Efter en sen Show and Tell och ett par auktionsvisningar utmynnar som sig bör höstprogrammet del 2 i julfesten, som i år genomförs i en ny, rymlig lokal.
Onsdagen den 18 november kl. 18.30
Show and Tell
Plats: Södergården, Götgatan 37
Av olika anledningar kommer denna programpunkt sent på säsongen, men vad gör väl det? Vi tar med vad vi har i form av textilier, gärna mattor, för analys och diskussion. Kanske har Du något hemma som Du inte riktigt vet vad det är, och denna kväll hjälps vi åt att reda ut det. Till vår hjälp har vi Peter Will-borg, som brukar veta det mesta. Smörgås med lättöl eller vatten samt kaffe och kaka serveras i halvtid till en kostnad av 95 kr och sista anmälningsdag är måndagen den 16 november.

Tisdagen den 24 november kl. 18.30 – 20.00
Höstens Klassiska på Stockholms Auktionsverk
Plats: Stockholms Auktionsverk, Nybrogatan 32
Efter en allmän visning av de intressantaste föremålen på auktionen kommer Ralf Hansen att guida oss bland de mattor, som har tagits in på höstens kva-litetsauktion. Efter visningen finns möjlighet att sitta ned på närbelägen lokal och prata igenom intrycken över något ät- och drickbart. Ingen föranmälan.

Torsdagen den 26 november kl. 20 – 21.30
Höstens Klassiska på Bukowskis
Plats: Bukowskis, Berzelii Park 1
Anette Granlund hälsar oss välkomna till Bukowskis Klassiska. Vi får se en östkaukasisk soumak, ett antikt rascht-broderi, attraktiva allmogetextilier, en fin qashqai, intressanta kinesiska textilier, en ushak samt persiska stadsmat-tor, såsom en stor, antik Mahal m.m. Ingen föranmälan behövs.

Torsdagen den 10 december kl. 18.30
Pazyryks jubileumsjulfest
Plats: Drakenbergssalen, Tellus fritidscenter, Lignagatan 8
(hörnet mot Hornsgatan, T-banestation Hornstull)
Festen inleds traditionsenligt med glögg. Till en bildsvit, sammanställd av olika deltagares foton, gör vi sedan en återblick på höstens Sankt Petersburgs-resa, varefter vi äter en julbuffé, med vin, öl, eller vatten. V.g.v.
Efter detta sker dragningen i jullotteriet, där lotter (20 kr/st.) kommer att säl¬jas under kvällen. Vinsterna består av såväl mattor som fin mattlitteratur. Det starkt subventionerade priset för buffén är 180 kr; obs. kontant betalning till såväl buffén som lotteriet! Anmälan senast måndagen den 7 december och ange i din anmälan vad Du vill dricka i form av öl eller vitt eller rött vin.

Pazyryks grundkurs i mattkunskap
planeras till den 12 och 13 mars 2016. Man får lära sig att skilja på hand-
knutna och maskin¬gjorda mattor, på stads-, by- och nomadmattor, på vävda och knutna textilier, på syntet- och naturfärger, på bra och dåliga mattor m.m. Lätt förtäring ingår båda dagarna. Maximalt antal deltagare är 22 och kursen genom¬förs om minst 15 personer anmäler sig. Medlemmar prioriteras vid över-teckning. Anmälan kan göras redan nu och sker med namn och telefonnum-mer helst via www.pazyryk.se Kontakt eller via telefonsvararen, telefon 018 – 51 52 99. Inbetalning av avgiften 1 000 kr för medlemmar och 1 200 för övriga görs till pg 61 80 70 - 7 före kursstart. Ni som redan har anmält intresse och därför uppförts på en lista kommer att bli kontaktade via e-post för definitiv anmälan. Läs mer om kursen på hemsidan under Kurser Grundkurs.

Förmånserbjudande från tidskriften Antik & Auktion
Pazyryks medlemmar erbjuds att även nästa år prenumerera på tidskriften Antik & Auktion (149 kr för 5 nr, 259 kr för 11 nr eller 518 kr för 22 nr). Er¬bju-dandet gäller fr.o.m. den 1 nov. 2015 ända till den 30 sep. 2016. Ta kontakt via www.prenumerera.se och ange koden SAOAS002SQ i rutan ”Har du fått ett er-bju¬dande?” Välj längd, klicka på ”Köp nu” och fyll i begärda upp¬gifter inkl. be-talsätt. Man kan i stället ringa kundser¬vice 042 - 444 30 33 för personlig kon-takt och uppge koden.

Till sist så är det dags att tänka på medlemsavgiften för 2016. I motsats till den rutin vi tidigare tillämpat, prövar vi i år att inte skicka ut inbetalningskort till andra än till dem, som får utskicken som postala brev. Vi räknar med, att de som tar emot programutskicken som e-post också normalt sköter sina betal-ningar via internetbank. Årsavgiften är oförändrat 200 kr med 150 kr för ytter-ligare familjemedlem och föreningens plusgironummer är 61 80 70 – 7. Oavsett betalsätt är det viktigt att vid inbetalningen ange namn på den eller dem, som avgiften gäller.

För anmälan till de olika programpunkterna finns vår telefonsvarare med nummer 018 – 51 52 99, men ännu bättre är förstås att utnyttja vår förnäm-liga hemsida med adressen www.pazyryk.se där man anmäler sig via fliken Kontakt Kontaktformulär.

Välkomna till en trevlig avslutning på jubileumsåret!
/Styrelsen

  • Kommentarer(0)//aegte.taeppeklubben.dk/#post95

Efterårsprogram for Skånes tæppeklub

Nyt fra svenske tæppeklubberOprettet af Jan Andersen søn, november 22, 2015 18:05:56

Hej alla mattvänner!

Glöm inte:

11 november ( Onsdag ) Show and tell!

Tag med textilier som du vill fråga om eller som du kan berätta något om! Raija och Lennart är kvällens mötesfixare – hämtar nyckel och ordnar fika.

Mötesplats: ABF, Wieselgrens minne, Kiliansgatan 9, Lund.

Start kl. 19.00. Kaffe som vanligt från c:a 18:40.

9 december ( Onsdag ) Mattor och konst på Kronborgs slott.

Höstens program avslutas med ett besök på Kronborgs slott i Helsingör. Slottet är sedan år 2000 med på UNESCOs världsarvslista.Vi samlas kl.13:30 hos Max Guttmann på Stenegade 77 i Helsingör och vandrar gemensamt till Kronborgs slott – en promenad på 7-8 minuter. Max Guttmann guidar på Kronborgs slott - han är sedan många år guide på slottet och i Helsingör. Mattorna och konsten kommenteras av Raija.

Därefter vandrar vi tillbaka till Stenegade 77. Under dess 1500-tals stenvalv avnjuter vi en måltid med ett glas vin eller öl, kaffe och kaka.

Inträde, guidning och måltid kostar totalt SEK 350:- per person.

Medlem, som då har betalt årets medlemsavgift, rabatteras av SOMK med SEK 200:- och betalar således SEK 150:-.

Minst 10 deltagare krävs för att utflykten skall kunna genomföras.

Mötesplats: Stenegade 77, Helsingör.

Start kl. 13.30.

Bindande anmälan till SOMK senast onsdag 25 november!

  • Kommentarer(0)//aegte.taeppeklubben.dk/#post94

PRIVAT SAMLING SÆLGES

Tæpper sælges/købes/byttesOprettet af Jan Andersen søn, april 06, 2014 11:24:05
Et af foreningens medlemmer er kommet på plejehjem, og derfor ønsker han og familien at skille sig af med faderens samling. Der er hovedsagelig tale om brugstæpper af nyere produktion. Se eksempler på billederne her. Klik på et foto og se det større nederst i rækken, hvor man kan bladre gennem billederne. Sælgeren kan kontaktes på email: julievinkel@gmail.com

  • Kommentarer(0)//aegte.taeppeklubben.dk/#post93

EFTERÅRSPROGRAM FOR AKREP

Nyt fra svenske tæppeklubberOprettet af Jan Andersen man, september 16, 2013 16:58:45

Her er efterårsprogrammet for vores svenske søsterklub i Gøteborg AKREP:

Vi träffas numera i Folkets Hus Sävedalen, 1 trappa upp (samma som i höstas)
OBS! Tisdagar mellan 19.00 – 21.15
Ni måste själva stämma av med någon i styrelsen så inga ändringar i datum eller lokal skett med kort varsel.
Jag lägger även in datum + ev. ändringar under ”Program för klubben” på vår hemsida.

DATUM FÖR HÖSTENS TRÄFFAR:
OBS! För samtliga träffar gäller att ni gärna skall ta med textilier som knyter an till kvällens tema. Då blir det mera att diskutera runt.

Tisd 1 oktober:
”Show and Tell”

Tag med intressanta textilier att diskutera runt.
Inget föredrag är inplanerat så det finns gott om tid till diskussioner.

Tisd 22 oktober:
”Jijimer från Iran”
gamla slätvävnader som idag repas upp och där garnet
används för att bl.a. göra nyproducerade textilier med gammalt material.
Åke Brandberg och Sonny Berntsson.

Tisd 5 november:
Sadelväskor från olika områden.
Lars Jurell visar både sadelväskor och bilder.


Tisd 26 november:
Mattor med udda mönster
Josef Iglodi visar några mattor och vi diskuterar deras mönster.

  • Kommentarer(0)//aegte.taeppeklubben.dk/#post92

BILLEDER FRA JUBILÆUMSUDSTILLING

Nyt fra svenske tæppeklubberOprettet af Jan Andersen ons, august 14, 2013 11:21:06
Vores svenske søsterklub SOMK fyldte 30 år i juni, og på klubbens hjemmeside kan nu ses en række fotos fra den jubilæumsudstilling, som klubben holdt på galleri gamla staden i Landskrona, hvor 300 besøgte udstillingen. Se hjemmesiden www.somk.se

eller gå direkte til billederne fra udstillingen på dette link:

http://moten.somk.se/#!album-60


  • Kommentarer(0)//aegte.taeppeklubben.dk/#post90

TÆPPEBØGER TILBYDES

Bøger sælges/købes/byttesOprettet af Jan Andersen ons, august 14, 2013 11:13:56
Et medlem har ryddet op på boghylden og har følgende tæppebøger til salg. Pris forhandles. Henvendelse til ja@taeppeklubben.dk


Albert Achdjian: Le Tapis The Rug, editions selv 1949

Nicolas Fokker: Caucasian Rugs of Yesterday, George Allen & Unwin, London 1979

O. Ropers: Morgenländische Teppiche, Klinkhardt & Biermann, 1961

Charles W. Jacobsen: Oriental Rugs A Complete Guide, Charles E. Tuttle Company 1962

Rosa Belle Holt: Oriental & Occidental Rugs, De Luxe Edition, Garden City Publishing Co. New York 1937

Ignace Schlosser: The book of rugs, Oriental and European, Crown Publishers inc. New York 1963

Lefevre & Partners, London: The Persian Carpet 1977

Jon Thompson: Den store bog om tæpper, Hernov 1989

Ivan C. Neff og Carol v. Maggs: Forums bog om orientalske tæpper 1979

Meisterstücke Orientalischer Knüpfkunst, Neubearbeitet nach R.V. Oettingen von WERNER GROTE-HASENBALG Mappe 1 og 2, to gange 60 løse plancher 1922 (fast pris 650 kr)

E. Gans-Ruedin: Der indische Teppich, 1984, 313 sider, 400 kr.

HALI Vol. 5 No. 1 1982

HALI Vol. 3. No. 4 1981

Peter Bausback: Alte und antike orientalische Knüpfkunst, udstillingskatalog 7-17. oktober 1983

Bausback: Alte orientalische flachgewebe udstillingskatalog 29. april - 28. maj 1977

Raymond Benardout: Caucasian Rugs 1978

A. Cecil Edwards: The Persian Carpet (fast pris 800 kr)  • Kommentarer(0)//aegte.taeppeklubben.dk/#post89
Næste »